بسم
 الله
الرحمن
 الرحیم
 
 
 
موضوع تحقیق:
 
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در خصوص پناهندگان خارجی خصوصا افغانی و.......

پژوهشگر: وحید مرزبان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
گرایش: حقوق بین الملل
دانشکده: حقوق دانشگاه قم
ورودی:۱۳۹۵
نیم سال: دوم
 
 
فهرست
  چکیده .......................................................................................................۴
   مقدمه .......................................................................................................۵
نگرش کلی کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در حوزه های مختلف به پناهندگان خارجی.........................................................................................................۶
  نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در زمینه بیمه نمودن پناهندگان خارجی خصوصا افغانی....................................................................................۶                         
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در حوزه آموزش پناهندگان در ایران..........................................................................................................۸
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در حوزه اشتغال و معیشت پناهندگان.....۹
   نگرش کمیساریای عالی پناهندگان درباره روند اجرای برنامه "اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل ها" در ایران ...........................................................................................10           
نتیجه گیری..................................................................................................۱۱
 
 
 
کانال موسسه حقوقی عدل پروران جوان 

 
چکیده
با سلام.....
این تحقیق در مورد نگرش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به عملکرد ایران در خصوص پناهندگان خارجی خصوصا افغانی می باشد در این تحقیق سعی شده است که دیدگاه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به عملکرد ایران در حوزه های مختلف مثل:آموزشی-اشتغال-فرهنگی-بهداشتی-معیشتی و...... با توجه به مصاحبه هایی که توسط نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و....... در دوره ها مختلف صورت پذیرفته مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به تشریح دیدگاههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پرداخته گردد.
 
 
 
 کانال موسسه حقوقی عدل پروران جوان
 
 
 

 

کلمات کلیدی:کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل-آموزشی-فرهنگی-معیشت
 
مقدمه
در تحقیقی که صورت پذیرفته و با توجه به دیدگاههایی که نمایندگی ریاست کمیساریای عالی پناهندگان و سایر مسولان کمیساریا نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند نسبت به عملکرد کشورمان در این خصوص مطرح نموده اند درعرصه ها و حوزه های مختلف عملکرد ایران را نسبت به پناهندگان خارجی بالخصوص پناهندگان افغانستانی در ایران در مجموع در اکثر حوزه ها مثبت ارزیابی نموده اند و عنوان نموده اند رضایت بخش بوده است که در ادامه به این مطالب می پردازیم.
 
 
 
 
 کانال موسسه حقوقی عدل پروران جوان
 
 

 
 
 

کلمات کلیدی:پناهندگان افغانی
نگرش کلی کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در حوزه های مختلف به پناهندگان خارجی
آقای توشی سوکی کاوائوچی رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد در جریان بازدیدی که از اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در مشهد در سال1395 صورت پذیرفت در این باره بیان نموده است: خدماتی که در جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان
ارائه می شود بسیار گسترده است] . ۱[
وی اظهار نموده است: دولت جمهوری اسلامی ایران سال هاست که به جمعیت قابل توجه و گسترده ای از پناهندگان خدمات مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی ارائه می کند] .2[
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در زمینه بیمه نمودن پناهندگان خارجی خصوصا افغانی
برای سومین سال متوالی و با حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران، طی توافق سه جانبه میان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان بیمه سلامت ایران و دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران،  بیمه سلامت برای پناهندگان در کشور از تاریخ 7/12/1395 اجرا و تا تاریخ 6/12/1396 به مدت یک سال ادامه خواهد یافت.
جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورها در جهان است که چنین خدماتی را به پناهندگان ارائه می دهد. پناهندگان از خدمات بیمه سلامت مشابه ایرانیان بهره مند می شو]۳[
بیمه سلامت خدمات بستری و پاراکلینیکی از جمله ویزیت دکتر،  دارو، آزمایش و رادیولوژی را در کلیه بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پوشش می دهد. تمامی پناهندگان در ایران می توانند با مراجعه به یکی از مراکز پیشخوان دولت در دوره جدید برای شرکت در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده و دفترچه بیمه سلامت دریافت نمایند. ]۴[
با حمایت مالی و مشارکت دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران سازمان بیمه سلامت اقشار آسیب پذیر پناهنده را که در دوره قبل دفترچه بیمه دریافت نموده اند  و همچنین بیماران خاص (هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند کلیه و ام اس) را تحت پوشش بیمه درمانی قرار می دهد و پناهندگان غیر آسیب پذیر نیز میتوانند با پرداخت حق بیمه در طرح بیمه سلامت ثبت نام کرده و دفترچه بیمه دریافت کنند. ]۵[
دولت جمهوری اسلامی ایران با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به پیشرفتی بسیار عالی در زمینه بیمه خدمات درمانی دولتی پناهندگان دست یافته است.]۶[

 
 
 

کلمات کلیدی:بیمه - بیمه سلامت
منابع:
1-منتشر شده سایت ایرنا تاریخ 08/10/1395 http://www.irna.ir/fa/News/82365739/
2- منتشر شده سایت ایرنا تاریخ 08/10/1395 http://www.irna.ir/fa/News/82365739/
3-منتشر شده سایت سازمان ملل متحد در ایران تاریخ 23  may ۲۰۱۷ https://www.un.org.ir/copyright/itemlist/tag/UNHCR
4- منتشر شده سایت سازمان ملل متحد در ایران تاریخ 23  may ۲۰۱۷ https://www.un.org.ir/copyright/itemlist/tag/UNHCR
5- منتشر شده سایت سازمان ملل متحد در ایران تاریخ 23  may ۲۰۱۷ https://www.un.org.ir/copyright/itemlist/tag/UNHCR
6- منتشر شده سایت سازمان ملل متحد در ایران تاریخ 23  may ۲۰۱۷ https://www.un.org.ir/copyright/itemlist/tag/UNHCR
 کانال موسسه حقوقی عدل پروران جوان
 
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در حوزه آموزش پناهندگان در ایران
آقای سیوانکا داناپالا نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در گفتگو با تسنیم در مورد وضعیت آموزش پناهندگان در ایران در سال 1395بیان داشته است:
در بخش آموزش نیز یک دستاورد بزرگ حاصل شده است، دستور سال گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه تمامی کودکان بدون مدرک چه افغانستانی و چه عراقی، چه قانونی و چه غیرقانونی، حق ثبت نام در مدارس را دارند، یک فرمان بسیار عالی و بسیار سخاوتمندانه است.]۱[
در بخش آموزش به یک موضوع مهم دیگر نیز می توان اشاره نمود راجع به تصمیمی است که دولت ایران اتخاذ کرده که براساس آن دیگر از دانش‌آموزان پناهنده مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهریه‌ای گرفته نخواهد شد.]2[
همچنین آقای ساوالا شیمم مدیر امور برنامه ریزی کمیساریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان در سال 1395 بیان داشته اند گزارش ها حاکی از آن است که بیش از 400 هزار دانش آموز اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران همانند همه دانش آموزان ایرانی تحصیل می کنند]. 3[
 
 
 
 
کلمات کلیدی:آموزش-تحصیل
منابع:
1-خبر منتشر شده در سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در تاریخ04/08/1395 به آدرس: http://unhcr.org.ir/fa/news/11484/نماینده-آژانس-پناهندگان-سازمان-ملل-در-ایران-در-گفتگو-با-تسنیم-
2- خبر منتشر شده در سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران در تاریخ04/08/1395 به آدرس: http://unhcr.org.ir/fa/news/11484/نماینده-آژانس-پناهندگان-سازمان-ملل-در-ایران-در-گفتگو-با-تسنیم-
3- خبر منتشره در سایت ایرنا تاریخ 03/12/1395 http://www.irna.ir/fa/News/82439330/
کاناال موسسه حقوقی عدل پروران جوان
 
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان نسبت به عملکرد ایران در حوزه اشتغال و معیشت پناهندگان
نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان در مصاحبه ای که  سه شنبه در همایش کشوری نخبگان پناهنده در بهمن ماه سال 1395در استان البرزداشته در این مورد بیان داشته اند:
در بین پناهندگان نخبگانی داریم که پیشرفت های قابل توجهی داشته اند و نخبگانی از گروه های دیگر که سازمان ها و موسساتی را ترتیب داده اند. شاهد ظهور کارآفرینان موفقی بوده ایم که پناهنده بوده اند و نه تنها کسب و کار خود، بلکه معیشت و اشتغال کشور میزبان را نیز بهبود بخشیده اند.]۱[ بطور کلی ایشان پیشرفت ایران را در این حوزه مثبت ارزیابی نموده اند و این نشان دهنده پیشرفت و عملکرد مثبت کشورمان در این حوزه می باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 

کلمات کلیدی: اشتغال-معیشت
منابع: 1-خبر منتشر شده در ایرنا تاریخ 05/11/1395به آدرس http://www.irna.ir/fa/News/82399837/
کانال موسسه حقوقی عدل پروران جوان
نگرش کمیساریای عالی پناهندگان درباره روند اجرای برنامه "اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل ها" در ایران
این برنامه چهار جانبه منطقه‌ای چندساله‌ای است که در سال 2012 بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان در راستای تضمین حمایت از پناهندگان افغانستانی و یافتن راه حل های مناسب برای آنها امضاء شده است.]۱[
این برنامه در ایران شامل سرمایه گذاری در فعالیتهای آموزشی و بهداشت، توانمندسازی جوانان ، توسعه مهارت ها و فرصتهای معیشتی پناهندگان و همچنین تقویت فضای حمایتی در کشور است.]۲[
این برنامه بر پایه 5 رکن اصلی عمل می‌نماید: 1- دسترسی به حمایت (در چارجوب قانونی و سیاسی) 2- دسترسی به خدمات اولیه ، 3- توانمندسازی جوانان از طریق آموزش توسعه مهارت ها و معیشت،4-حمایت از راه حل های راهبردی و 5- حمایت ، هماهنگی و مشارکت]۳[
ادامه راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغان در برنامه اقدامات گسترش تاب آوری و راه حل های منطقه ای پس ازسفر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به ایران و منطقه در ماه ژوئن سال 2016 صورت گرفت. این اقدامات باعث ایجاد تاب آوری در میان پناهندگان افغانستانی، آوارگان داخلی، بازگشت کنندگان وجوامع میزبان و یافتن راه حل های نوآورانه برای وضعیت آنان شده است.]۴[

 

کلمات کلیدی: تاب آوری
منابع:1-منتشر شده در سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران تاریخ انتشار : 19/12/1395 به آدرس http://unhcr.org.ir/fa/news/11515/دومین-جلسه-با-شرکای-راه-حل-های-راهبردی-برای-پناهندگان-افغانستانی-در-محل-اداره-کل-امور-اتباع-و-مهاجرین-خارجی-وزارت-کشور
2-منتشر شده در سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران تاریخ انتشار : 19/12/1395 به آدرس http://unhcr.org.ir/fa/news/11515/دومین-جلسه-با-شرکای-راه-حل-های-راهبردی-برای-پناهندگان-افغانستانی-در-محل-اداره-کل-امور-اتباع-و-مهاجرین-خارجی-وزارت-کشور
3-منتشر شده در سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران تاریخ انتشار : 19/12/1395 به آدرس http://unhcr.org.ir/fa/news/11515/دومین-جلسه-با-شرکای-راه-حل-های-راهبردی-برای-پناهندگان-افغانستانی-در-محل-اداره-کل-امور-اتباع-و-مهاجرین-خارجی-وزارت-کشور
4-منتشر شده در سایت آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران تاریخ انتشار : 19/12/1395 به آدرس http://unhcr.org.ir/fa/news/11515/دومین-جلسه-با-شرکای-راه-حل-های-راهبردی-برای-پناهندگان-افغانستانی-در-محل-اداره-کل-امور-اتباع-و-مهاجرین-خارجی-وزارت-کشور
 
نتیجه گیری کلی
با توجه به مباحث مطرح شده در این تحقیق و دیدگاهها و نگرشهای کمیساریای عالی پناهندگان در عرصه های گوناگون زندگی پناهندگان در ایران به این نتیجه می رسیم که به طور کلی عملکرد کشورمان در عرصه های مختلف رضایت بخش بوده است .
آقای توشی سوکی کاوائوچی رییس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مشهد در این باره بیان داشته اند: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بزرگترین جمعیت پناهندگان را برای سال های طولانی به خوبی میزبانی کرده است.]1[
 
 
 کانال موسسه حقوقی عدل پروران جوان
 
 
 
 
 

 

کلمات کلیدی:میزبانی پناهندگان
منابع :1- خبر منشره در ایرنا تاریخ08/10/1395  http://www.irna.ir/fa/News/82365739