2) تنظیم صورتجلسه

تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهام
 

مرحله دوم کار پس از مرحله مقدماتی آغاز روند کاری توسط متخصصان این امر در موسسه حقوقی عدل پروران جوان می باشد که این مرحله مربوط به تنظیم صورتجلسه توسط وکلا و ثبت آن در سیستم رایانه ای اداره ثبت شرکتها جهت بررسی های اولیه توسط کارشناسان مربوطه در این امر در اداره ثبت شرکتها می باشد و درپس از بررسی و عدم وجود نقص در صورتجلسه تنظیمی مورد نظر اخذ تاییدیه مفاد  تنظیمی صورتجلسه توسط اداره وارایه مدارک مورد نیاز اعلامی توسط اداره می باشد.


  راه های ارتباطی با ما:

       دفتر  
 77645738

 مدیریت  09120351895
                                          
     فکس   77645738


جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی می توانید عدد 5 را به شماره پیامک ذیل ارسال تا وکلا و مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند:

50002010023366


جهت ارتباط با پی وی مدیریت برروی تصویر زیر کلیک نمایید:


کانال تلگرام موسسه حقوقی عدل پروران جوانایمیل موسسه حقوقی عدل پروران جوانپی وی مدیریت موسسه حقوقی عدل پروران جوان