جناب آقای وحید مرزبان مدیریت محترم موسسه حقوقی عدل پروران جوان در سال ۹۸ مفتخر به موفقیت های بزرگی با انعقاد تفاهم نامه همکاری با یکی از بزرگترین موسسات مهاجرتی قبرس ومجری طرح CIP ((برنامه مهاجرت قبرس)) موسسه مهاجرتی C.SAVVA & associates گردید و این موسسه مهاجرتی موسسه حقوقی عدل پروران جوان را به عنوان همکار و نماینده خود در ایران جهت انجام امور مهاجرتی قبرس انتخاب نمود که این می تواند یکی از بزرگترین افتخارت این موسسه باشد واین موسسه با انعقاد این تفاهم نامه و تاییدیه همکاری که در ذیل ملاحضه می نمایید وارد عرصه تخصصی مهاجرت قبرس گردید و همچنین جناب آقای وحید مرزبان در سال ۹۸ با ارسال دعوتنامه و دعوت به مجمع هماهنگی بخش خصوصی در مرداد ماه امسال و نشستی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمره ۸۰۰ مدیر پیشرو و نوافرین قرار گرفت که در ذیل این افتخارات را مشاهده می نمایید: